You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Hygiene and Safety Standard by the Ministry of Health of Thailand

UNCLE NAN'S ITALIAN RESTAURANT

Uncle Nan's Italian Restaurant
Uncle Nan's Italian Restaurant
Uncle Nan's Italian Restaurant
Uncle Nan's Italian Restaurant
Uncle Nan's Italian Restaurant
Uncle Nan's Italian Restaurant

ร้านอาหารอิตาเลียนที่น่าดึงดูดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่โรงแรมแคนทารีเบย์มีชื่อเสียงในด้านอาหารอิตาเลียนคลาสสิกและบรรยากาศที่อบอุ่นและผ่อนคลาย เอนหลังบนระเบียงกลางแจ้งที่สวยงามและชมทิวทัศน์มุมกว้างของอ่าว

ตามพันธสัญญาของ Cape & Kantary Hotels ในการสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เราไม่ให้บริการหูฉลามรังนกและฟัวกราส์ในร้านอาหารของเรา

จำนวนที่นั่ง: 50 ที่นั่งด้านใน 40 ด้านนอก

เวลาทำการ: ปิดชั่วคราว