จองห้องพักของคุณ

สระว่ายน้ำ

Pools
Pools
Pools
Pools

สระว่ายน้ำหลักแหลมพันวาเปิดทุกวันเวลา 07.00 - 20.00 น.

สระว่ายน้ำริมหาดแหลมพันวาเปิดทุกวันเวลา 9.00 - 18.00 น.