You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Hygiene and Safety Standard by the Ministry of Health of Thailand

LAEM PANWA RESTAURANT

Laem Panwa Restaurant
Laem Panwa Restaurant
Laem Panwa Restaurant
Laem Panwa Restaurant
Laem Panwa Restaurant

ร้านอาหารทะเลกลางแจ้งของเราตั้งอยู่ที่โรงแรมแคนทารีเบย์มีชื่อเสียงบนเกาะในเรื่องของบาร์บีคิวอาหารทะเลสดฉ่ำที่มีทั้งปลากุ้งตัวใหญ่ปูและอื่น ๆ อีกมากมาย……ในราคาท้องถิ่น!

ตามพันธสัญญาของ Cape & Kantary Hotels ในการสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เราไม่ให้บริการหูฉลามรังนกและฟัวกราส์ในร้านอาหารของเรา

จำนวนที่นั่ง: 80

เวลาทำการ: ปิดชั่วคราว