You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Hygiene and Safety Standard by the Ministry of Health of Thailand

THE LIGHT HOUSE

The Light House
The Light House
The Light House

สถานที่พบปะสังสรรค์หลังอาหารค่ำ! ผับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ให้ความรู้สึกเหมือนท้องทะเลและดนตรีสด วงดนตรีของเราจะให้ความบันเทิง คุณในขณะที่คุณกำลังจิบค็อกเทลแก้วโปรด ตั้งอยู่ใกล้ทางเข้าหลักตรงข้ามที่จอดรถ

ตามความมุ่งมั่นของ Cape & Kantary Hotels ในการสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เราไม่ให้บริการหูฉลาม รังนกและฟัวกราส์ในร้านอาหารของเรา

ความจุ: 30 ที่นั่งด้านใน 50 ด้านนอก

เวลาทำการ: ปิดชั่วคราว