จองห้องพักของคุณ

การขนส่ง

Transportation
Transportation
Transportation
Transportation
Transportation
Transportation
  • รับส่งสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปแหลมพันวา (หรือกลับกัน) โดยรถตู้เที่ยวเดียว 1,200 บาท (สูงสุด 6 คน)
  • รับส่งสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปแหลมพันวาโดยรถตู้ไป - กลับ 2,400 บาท (สูงสุด 6 คน)
  • รับส่งสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปยังแหลมพันวา (หรือกลับกัน) โดยรถเบนซ์ - เที่ยวเดียว 2,800 บาท (สูงสุด 3 คน)
  • รับส่งสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปแหลมพันวาโดยรถเบนซ์ไป - กลับ 5,600 บาท (สูงสุด 3 คน)
หมายเหตุ: อัตราการถ่ายโอนทั้งหมดเป็นแบบจุดต่อจุดตามการกำหนดเส้นทางมาตรฐาน ไม่อนุญาตให้แวะระหว่างเส้นทางหรือเปลี่ยนเส้นทาง