You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Hygiene and Safety Standard by the Ministry of Health of Thailand

TOP OF THE REEF

Top of the Reef
Top of the Reef
High Tea, Top of the Reef
High Tea, Top of the Reef
Top of the Reef
Top of the Reef
Top of the Reef
Top of the Reef
Top of the Reef

Top of the Reef เป็นห้องปิ้งย่างที่หรูหรา แต่สะดวกสบายพร้อมทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลอันดามัน Top of the Reef ให้บริการสเต็กที่ชวนน้ำลายสอและอาหารทะเลสดเพื่อรสชาติที่โดดเด่น Top of the Reef ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคาร E

ตามพันธสัญญาของ Cape & Kantary Hotels ในการสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เราไม่ให้บริการหูฉลามรังนกและฟัวกราส์ในร้านอาหารของเรา

การแต่งกาย: ต้องแต่งกายด้วยชุดลำลองสุภาพ (กรุณาอย่าสวมกางเกงขาสั้นเสื้อแขนกุดหรือรองเท้าแตะแบบทอง)

จำนวนที่นั่ง: 50 ที่นั่งด้านใน 20 ด้านนอก

เปิดบริการ: 18.30 น. - 23.00 น. (ทุกวันพุธ,วันเสาร์และวันอาทิตย์)